Contoh Soal Penilaian Akhir Semester Geografi Kelas 12 - Guru Geografi
News Update
Loading...

Senin, November 12

Contoh Soal Penilaian Akhir Semester Geografi Kelas 12

Halo teman-teman, langsung saja kali ini saya berikan contoh soal penilaian akhir semester atau PAS geografi kelas 12. 

Pasti sedang sibuk nyusun soal kan?. Materi PAS kelas 12 semester 5 ini terdiri dari materi tentang peta, inderaja, SIG dan desa kota. 

Bagi yang memerlukan contohnya bisa cek di bawah ini. Kalau ada penambahan silahkan edit-edit sendiri lah ya, dan jangan lupa share, like blog gurugeografi supaya update materi dari saya. Baca juga: Soal PAS Geografi Kelas 11

I.    Pilihlah jawaban yang paling tepat diantara a, b, c, d dan e!
1.    Peta yang menggambarkan satu kenampakan saja dinamakan…..
A.    Peta politik
B.    Peta tematik
C.    Peta atlas
D.    Peta perhubungan
E.    Peta topografi

2.    Dalam sebuah peta topografi diketahui jarak masing-masing garis contour (Ci) adalah 50 cm. Skala peta tersebut adalah.....
A.    1:50.000
B.    1:100.000
C.    1:150.000
D.    1:200.000
E.    1:500.000

3.    Pembuatan peta negara Cina, Korea Selatan dan Amerika Serikat paling cocok menggunakan proyeksi....
A.    Azimuthal
B.    Conical
C.    Mercator
D.    Goode
E.    Silindris

4.    Fungsi proyeksi peta dalam kartografi adalah....
A.    Memperbesar peta
B.    Mengubah jarak peta di lapangan menjadi lebih dekat
C.    Mengetahui luas peta sebenarnya
D.    Mengurangi kesalahan dalam pemindahan bidang lengkung bumi ke bidang datar
E.    Memperindah peta

5.    Jika dalam sebuah peta geografis terdapat simbol warna hijau, maka daerah tersebut merupakan....
A.    Pegunungan
B.    Perbukitan
C.    Dataran rendah
D.    Laut
E.    Sawah

6.    Berikut ini kenampakan dalam peta yang tergolong simbol titik, kecuali...
A.    Ibukota propinsi
B.    Kecamatan
C.    Waduk
D.    Bandara
E.    Stasiun

7.    Peta pertambangan tergolong ke dalam peta jenis....
A.    Skala besar
B.    Skala kecil
C.    Skala sedang
D.    Kadaster
E.    Denah

8.    Warna cokelat pada peta chorografi di keadaan sebenarnya mewakili kenampakan….
A.    Hutan
B.    Danau
C.    Dataran tinggi
D.    Laut
E.    Dataran rendah

9.    Indonesia adalah negara yang secara astronomis terletak di lintang tropis. Proyeksi yang paling tepat untuk memetakan negara Jepang adalah….
A.    Proyeksi Azimuthal
B.    Proyeksi Kerucut
C.    Proyeksi Silindiris
D.    Proyeksi Mercator
E.    Proyeksi Sinusoidal

10.    Perhatikan skala garis berikut:

Jika diubah ke dalam bentuk skala angka, maka skala peta di atas adalah….
A.    1: 5.000.000
B.    1: 200.000
C.    1: 2.000.000
D.    1: 4.000
E.    1: 10.000

11.    Simbol garis biasa digunakan untuk menggambarkan hal berikut, kecuali….
A.    Jalan raya
B.    Rel kereta
C.    Batas Negara
D.    Waduk
E.    Sungai

12.    Fenomena berikut yang cocok diwakili oleh simbol titik pada peta adalah….
A.    Migrasi penduduk
B.    Danau
C.    Rel
D.    Gunung api
E.    Batas desa

13.     Titik nol garis bujur terletak di kota….
A.    Greenwich
B.    London
C.    Jakarta
D.    Tokyo
E.    Berlin

14.     Proyeksi peta yang menggunakan bidang datar dinamakan…..
A.    Silindirs
B.    Conical
C.    Azimuthal
D.    Gubahan
E.    Unik

15.    Industri yang mengambil bahan baku langsung dari alam dinamakan….
A.    Ekstraktif
B.    Manufaktur
C.    Fasilitatif
D.    Aglomerasi
E.    Reproduktif

16.     Perhatikan syarat berikut:
⦁    Bahan baku lebih berat dari bahan jadi
⦁    Ongkos bahan mentah lebih mahal dibanding bahan jadi
Pemilihan lokasi industri sesuai dengan faktor diatas adalah….
A.    Dekat pasar
B.    Dekat bahan baku
C.    Dekat sumber tenaga kerja
D.    Dekat transportasi
E.    Dekat energy

17.     Symbol peta yang menunjukkan fenomena dalam bentuk jumlah dinamakan….
A.    Symbol kualitatif
B.    Symbol garis
C.    Symbol titik
D.    Symbol aliran
E.    Symbol kuantitatif
F.    Symbol kuantitatif

18.     Peta yang menunjukkan ketinggian tempat dinamakan….
A.    Peta chorografi
B.    Peta tematik
C.    Peta topografi
D.    Peta azimuth
E.    Peta azimuth

19.    Perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dinamakan….
A.    Indeks
B.    Skala
C.    Legenda
D.    Globe
E.    Proyeksi

20.    Ditemukan sebuah peta Propinsi DKI Jakarta berskala 1: 200.000. Pada peta tersebut terdapat Kelurahan Menteng dan Kelurahan Manggarai dengan jarak 4 cm. Peta tersebut kemudian diperbesar sehingga jarak kedua kelurahan tersebut menjadi 8 cm. Berapakah skala pada yang baru?
A.    1 : 100.000
B.    1 : 10.000
C.    1 : 5.000
D.    1 : 1.000.000
E.    1 : 40.000

21.     Salah satu ciri khas dari citra condong/miring adalah munculnya ….
A.    Tekstur
B.    Asosiasi
C.    Situs
D.    Bayangan
E.    Ukuran

22.     Ciri-ciri citra:
⦁    Warna abu-abu cerah
⦁    Kenampakan lurus
⦁    Situs di perkotaan
Fenomena yang paling mungkin sesuai dengan ciri diatas adalah ….
A.    Jalan raya
B.    Jalan setapak
C.    Danau
D.    Rumah
E.    Sekolah

23.     Berikut ini fenomena yang akan terlihat kasar teksturnya pada citra, kecuali ….
A.    Hutan hujan
B.    Hutan taiga
C.    Hutan bakau
D.    Pesawahan
E.    Hutan gugur

24.     Alat untuk mengidentifikasi objek pada citra inderaja dinamakan ….
A.    Stetoskop
B.    Mikroskop
C.    Stereoskop
D.    Kamera
E.    Citra 

25.     Manakah contoh pemanfaatan inderaja di bidang kelautan?
A.    Melihat sebaran bahan galian
B.    Mendeteksi tumpahan minyak
C.    Melihat sebaran titik panas kebakaran lahan
D.    Mendeteksi awan hujan
E.    Melihat sebaran awan panas hasil erupsi

26.     Salah satu kota di Indonesia yang berkembang dari pusat pertambangan adalah ….
A.    Tembagapura
B.    Bandung
C.    Jogjakarta
D.    Surabaya
E.    Jakarta

27.    Teori ruang kota inti ganda dikemukakan oleh ....
A. Christaller
B. Hoyt
C. Haris Ullman
D. Burgess
E. Bintarto

28.    Perhatikan gambar pola kota berikut

Angka 1 adalah zona
A.    Pusat daerah kegiatan
B.    Industri
C.    Pemukiman kelas atas
D.    Pemukiman kelas menengah
E.    Pemukiman kelas bawah

29.    Tahap awal perkembangan sebuah kota dinamakan ….
A.    Polis
B.    Eopolis
C.    Metropolis
D.    Megalopolis
E.    Nekropolis

30.    Berikut ini adalah ciri-ciri fisik yang melekat pada daerah kota, kecuali ....
A.    Memiliki banyak daerah perkantoran
B.    Jaringan jalan yang banyak
C.    Banyak trotoar
D.    Terdapat sarana pusat perbelanjaan modern dan tradisional
E.    Gaya hidup materialistis

31.    Salah satu fungsi desa adalah sebagai penyokong wilayah perkotaan atau dinamakan dengan ….
A.    Hinterland
B.    Grassland
C.    CBD
D.    Landuse
E.    Interland

32.    Perhatikan gambar di bawah ini! (soal no 32-33)
 Proyeksi “A” dinamakan ….
A.    Conical
B.    Azimuthal
C.    Silindris
D.    Mercator
E.    Goode

33.    Proyeksi “B” cocok memetakan wilayah ….
A.    Indonesia
B.    Malaysia
C.    Jepang
D.    Arktik
E.    Antartika

34.    Perhatikan peta berikut!

Daerah yang paling mudah didaki ditunjukkan angka ….
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5

35.    Jika skala peta topografi diatas (nomor 34) 1: 40.000. Berapakan Kontur Intervalnya?
A.    20
B.    200
C.    100
D.    50
E.    40

II.    ESAI
Jawablah pertanyaan berikut!
1.    Pada sebuah peta diketahui jarak kota A ke B adalah 5 cm. Jika jarak sebenarnya diketahui 500 km, maka berapakah skala peta tersebut?
2.    Gambarkan proses/skema terbentuknya penginderaan jauh!
3.    Jelaskan tentang faktor pendorong dan penarik urbanisasi!
4.    Jelaskan dampak positif dan negatif interaksi desa kota bagi kota!
5. Jelaskan 3 tahap perkembangan desa!

Share with your friends

3 komentar

Maaf, komentar spam, link, ujaran kebencian tidak akan dipublish.

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done
close